Atvērto datu pilotprojekts Rīgas pašvaldībā

Ņemot vērā jaunākās tendences pasaulē, Rīgas pašvaldība ir uzsākusi atvērto datu pilotprojektu, publicējot vairākas tās rīcībā esošas datu kopas mašīnlasāmā formātā. Lietošanas ērtībai ir izveidots atvērto datu katalogs, kurā dati ir grupēti pa nozarēm. Iepazīšanās nolūkos tiek piedāvāts arī atvērto datu izgūšanas serviss programmatūras izstrādātājiem.
Datu lietotājam jāuzņemas pilna atbildība par iegūto datu tālāku izmantošanu, to apstrādi, interpretāciju un secinājumiem, kas izdarīti, balstoties uz šiem datiem.

Atvērto datu katalogs

Projekta priekšvēsture

Rīgas pašvaldības un tās iestāžu mājas lapās atrodam samērā daudz piemēru ar mūsdienīgiem sabiedrībai būtiskas vai vienkārši noderīgas informācijas pasniegšanas piemēriem.

Ir izveidota Rīgas pašvaldības rotaļu laukumu karte, citā kartē iezīmēti veloceļi un velomaršruti Rīgā.
Pašvaldība sniedz ziņas arī par ielu remontdarbiem Rīgā ‐ Rīgas ielu remontdarbu karte ‐ un informāciju par trokšņa līmeņa mērījumu rezultātiem pilsētā, un gaisa piesārņojuma līmeni dažādās pilsētas vietās.
Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, pieejama arī cita ikdienā no derīga informācija, piemēram, par sabiedriskā transporta kustību pilsētā, tostarp - ērtākā maršruta plānotājs.
Mājas lapa RIGIS.LV piedāvā plašu Rīgas Ģeogrāfiskās informācijas klāstu.
Tomēr neviena no iepriekš minēta jām mājas lapām nesniedz lietotājam iespēju ērti un nepastarpināti iegūt karšu izveidē lietotos sākotnējos datus, t.i. nekalpo kā pašvaldības atvērto datu avots.

Pārpublicēts no providus.lv