Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Adrešu punkti

Satur Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā piešķirto adrešu punktus .shp un .xlsx formātos


Apkaimju robežu dati

Satur Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas apkaimju robežas .shp formātā.


Ģeodēzisko punktu izvietojums

Satur datus par ģeodēzisko punktu izvietojumu un stāvokli apvidū pēc 2013.gada vietējā tīkla apsekošanas. Dati ir aktualizēšanas procesā, tāpēc pieļaujamas atsevišķas nepilnības.


Statistikas dati par Rīgas apkaimēm

Satur statistikas datus par Rīgas apkaimēm, kas apkopoti Rīgas attīstības stratēģijas plāna realizācijai.