Atvērto datu katalogs

Atvērto datu katalogā ir publicētas Rīgas pašvaldības atvērto datu kopas, kuras sagrupētas pēc sekojošām tēmām:

Rīgas pašvaldība sadarbībā ar SIA ZZ Dats nodrošina atvērto datu izgūšanas servisu, kas pieejams sadaļā Odata serviss izstrādātājiem.