Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Dati no Rīgas pašvaldības policijas notikumu žurnāla

Pārskata periods - 01.01.2014. - 08.03.2016.

Pārskata izveidošanas datums - 08.03.2016.

Datu lauki - datums, mēnesis, gads, iestāde, apraksta veids, vietas veids, fakts apstiprinājies, ir izsaukums, apkaime