"Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds izveidots ar Rīgas domes 24.11.2008. lēmumu Nr.4451 ";;;;;;; ;;;;Zemes gabali sakārtoti kadastra apzīmējumu augošā secībā;;; "Zemesgabala kadastra apzīmējums";"Zemesgabala atrašanās vieta ";"Zemes- gabala platība (m2) ";"Zemesgabala kadastrālā vērtība EUR";"Atļautā izmantošana atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam ";Apgrūtinājumi;"Informācija par zemes gabala iekļaušanu fondā";Piezīmes 0100-001-0068;Monētu iela;125;44820.46;Centru apbūves teritorija (C);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-003-0125;Kalēju iela;70;25099.46;Centru apbūves teritorija;"Zemesgabals atrodas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturiskā centra robežās; valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” robežās; valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Vecrīgas arheoloģiskais komp";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-003-2048;11.Novembra krastmala;167;47523.92;Centru apbūves teritorija (C);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-004-0052;Krasta iela;233;26522.33;Centru apbūves teritorija;"Atrodas UNESCO aizsardzības zonā; Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis - Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs; Ūdensvada aizsargjosla ~ 16 m2; Elektrības kabeļa aizsargjosla ~ 3 m2; Telekomunikāciju kanalizācijas trases aizsargjosla 13 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Svītrots ar RD 03.12.2014. lēmumu Nr. 1940 0100-035-2061;Brīvības iela;1626;46271.79;Jauktas apbūves teritorija (J);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-044-2007;Maskavas iela;927;5671.57;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Lietus ūdens kanalizācijas aizsargjosla ~52m2; Ūdensvada aizsargjosla ~8m2; Zemesgabalu šķērso kontakttīkla atsaiste, kas nostiprināta ēkas Maskavas ielā 103 sienā";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-049-2050;Valguma iela;1250;33793.21;Jauktas apbūves teritorija (J);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-052-0017;Komētas iela;819;3029.29;Dzīvojamās apbūves teritorija;110 kV elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 113 m²;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-052-0049;Šautuves iela;2989;11057.14;Dzīvojamās apbūves teritorija;Atklāta meliorācijas notekgrāvja aizsargjosla ~66m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-052-0095;Komētas iela;1993;5717.10;Dzīvojamās apbūves teritorija;110 kV elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 674 m²;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-052-2049;Dignājas iela;738;7350.56;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals atrodas 5 km zonā ap Starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 41.pantu jaunu objektu izvietošanai un būvniecībai ir jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-052-2058;Doles iela;970;1932.26;Savrupmāju apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 43 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 187 m2; pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 65 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-052-2075;Komētas iela;2591;6990.57;Dzīvojamās apbūves teritorija;110 kV elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 947 m²;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-053-0006;Jelgavas iela;1888;16118.29;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Atrodas apbūves aizsardzības teritorijā „Torņakalns”, teritorijā iedibināta perimetrālā apbūve;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-053-0127;Tipogrāfijas iela;908;3875.90;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā „Torņakalns”, teritorijā iedibināta perimetrālā apbūve; ūdensvada aizsargjosla ~ 6 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 21 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-053-0148;Konrāda iela;839;7162.74;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā „Torņakalns”; ūdensvada aizsargjosla ~ 121 m2; apgaismes elektrotīklu aizsargjosla ~ 31 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-053-0218;Konrāda iela;650;4161.90;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Tiesvedība 0100-054-0015;Jelgavas iela;1469;7107.24;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Atrodas apbūves aizsardzības teritorijā - pilsētbūvnieciskajā ansamblī „Torņakalns” ; Zemesgabalā iedibināta perimetrālā apbūve; Ektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 283 m²; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 38 m²; Elektrisko tīklu s";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-055-0022;Torņakalna iela;1030;9526.13;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas Āgenskalna apbūves aizsardzības teritorijā; elektrisko tīklu kabeļa līnijas aizsargjosla ~ 28 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/7-A 0100-055-2015;Torņakalna iela;903;5525.01;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā „Āgenskalns”; ūdensvada aizsargjosla ~ 148 m2; lietus kanalizācijas aizsargjosla ~ 27 m2; elektriskā piekarkabeļa aizsargjosla ~ 30 m2; aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem ārpus pilsētbūvniecības piemi";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-056-2070;Atpūtas iela;740;4527.58;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;PAD 04.11.2014. vēst. Nr. DA-14-1692-dv 0100-056-2076;Magoņu iela;674;6233.60;Jauktas apbūves teritorija (J);„Latvijas gāze” gāzesvads;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-057-0081;Nometņu iela;636;3981.20;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Pazemes siltumtrase un tās aizsargjoslas (2,0 attālumā no cauruļvada apvalka ārmalas) ~190 m2; Aizsargjoslas ap kultūras pieminekli ārpus pilsētbūvniecības pieminekļa ~130 m2; Visa zemes gabala platība atrodas apbūves aizsardzības teritorijā ""Āgenskalns"";";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-057-2038;Talsu iela;1498;9378.15;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Gāzesvada aizsargjosla ~ 53 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 111 m2; telefona kanalizācijas aizsargjosla ~ 63 m2; zemesgabals visā platībā atrodas apbūves aizsardzības teritorijā „Āgenskalns”";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-058-0070;Žubīšu iela 3;522;3194.35;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 32 m2; pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 41 m2; zemesgabals visā platībā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Pārdaugavas apbūves fragments” teritorijā";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; ZK 24.02.2015. lēmums Nr. 2/2-k 0100-059-0049;Zvanu iela;744;4658.48;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Visa zemes gabala platība atrodas apbūves aizsardzības teritorijā ""Āgenskalns""";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/13-A 0100-059-0089;Ormaņu iela ;602;3683.82;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Zemsprieguma elektrisko tīklu kabeļa aizsargjosla ~51m2 Ūdensvada aizsargjosla ~37m2 Telefona gaisvadu līnijas aizsargjosla ~40m2 Telefona gaisvadu līnijas aizsargjosla ~83m2 Pazemes zemspiediena gāzesvada aizsargjosla ~4 m2 Apbūves aizsardzības teritori";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 26.03.2013 atzinumu Nr. 6/3-A 0100-062-0034;Enkuru iela ;3491;44109.03;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/56-A 0100-062-0083;Matrožu iela;1187;11822.64;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 70 m2; Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis - Ķīpsala Atrodas UNESCO aizsardzības zonā";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/24-A 0100-062-2093;Ķīpsalas iela ;1200;16391.48;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 27.04.2010 atzinumu Nr. 4/2 0100-062-2126;Kaiju iela;1001;17091.54;Savrupmāju apbūves teritorija;"Atrodas UNESCO aizsardzības zonā; Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis - Ķīpsala";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/26-A 0100-062-2127;Kaiju iela;1223;20672.90;Savrupmāju apbūves teritorija;"Atrodas UNESCO aizsardzības zonā; Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis - Ķīpsala";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/38-A 0100-062-2128;Ģipša iela;2577;20277.35;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Atrodas UNESCO aizsardzības zonā Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis - Ķīpsala Telekomunikāciju kanalizācijas trases aizsargjosla 140 m2 0,4 kv elektrisko tīklu aizsargjosla ~ 34 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/20-A 0100-062-2129;Matrožu iela;2434;69265.40;Centru apbūves teritorija;"Zemes gabals atrodas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Rīgas vēsturikā centra aizsardzības zonā; Telekomunikāciju kanalizācijas trases aizsargjosla 356 m2; 0,4 kv elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 91 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 18.10.2011 atzinumu Nr. 10/3-A 0100-065-2036;Purva iela;900;4353.99;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/24-A 0100-066-0027;Grodņas iela;914;4941.63;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Apbūves aizsardzības teritorija Dzegužkalns–Nordeķi"" Pazemes siltumvada aizsargjosla ~80 m2 Ūdensvada aizsargjosla ~7 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-066-2056;Lilijas iela;630;3406.36;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);"„Latvijas gāze” gāzesvads; Lattelecom kabelis";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-067-0174;Buļļu iela;802;7988.00;Dzīvojamās apbūves teritorija;Siltumtīklu aizsargjosla ~215 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-068-2107;Lēdurgas iela;1583;7657.90;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 15 m2; Elektrības kabeļa aizsargjosla ~ 49.5 m2; Pazemes siltumtrases aizsargjosla ~ 189.5 m2; Elektrības kabeļa aizsargjosla ~91.8 m2; Zemsprieguma elektrības kabeļa, elektrības kabeļa 6.20 kv aizsargjosla ~ 117.7 m2; Teritorija";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-068-2112;Vitrupes iela;2417;5846.58;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;Daļa ~30 m2 platībā atrodas drošības zonā ap naftas produktu, bīstamu ķīmisko vielu un produktu cauruļvadiem, tilpnēm, krātuvēm un pārkraušanas uzņēmumiem;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-068-2113;Vitrupes iela;2417;5846.58;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-071-0439;Vestienas iela b/n;1759;25028.32;Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas un komercdarbības funkciju;"Kanalizācijas aizsargjosla ~310 m2; Sakaru kabeļu aizsargjosla ~332 m2; Kanalizācijas aizsargjosla ~5 m2; Aizsargjosla ap kapsētu";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/5-A 0100-071-2438;Lielvārdes iela;3018;53677.84;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Pazemes siltumtrases aizsargjosla ~490 m2 Elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar spriegumu 110 kV aizsargjosla ~1066 m2 Elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjosla ~70 m2 Pazemes zemspiediena gāzesvada aizsargjosla ~72 m2 Ūdensvada aizsargjosla ~98 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-071-2512;Purvciema iela;2809;13234.13;Dzīvojamās apbūves teritorija;Ūdensvada aizsargjosla ~180 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-071-2538;Zeltiņu ielas rajons;1249;7488.57;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-071-2653;Purvciema iela;740;4527.58;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Pazemes siltumtrases aizsargjosla ~177m2; Elektriskā kabeļa 6.20kV aizsargjosla ~75m2; Zemsprieguma elektriskā kabeļa aizsargjosla ~69m2; Elektriskā kabeļa aizsargjosla ~3m2";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-071-2669;Lubānas iela ;680;3579.95;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-071-2769;Līvānu iela;699;4773.73;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);"„Latvijas gāze” gāzesvads; Lattelecom kabelis; „Rīgas ūdens” maģistrālais ūdensvads 250mm, un tā aizsardzības zona 5m uz abām pusēm";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-072-2188;Salacas iela;226;1383.03;"Starpgabals Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz)";;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.12.2008 atzinumu Nr. 12/11-A 0100-073-0003;Putnu iela;1068;5774.01;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 168 m2 Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~127 m2 Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~24 m2 Kanalizācijas vada aizsargjosla ~163 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-073-0061;Putnu iela;1156;11513.88;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;PAD 26.05.2015. vēst. Nr. DA-15-759-dv 0100-073-0121;Ceraukstes iela;11994;44370.83;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu pazemes kabeļu līnijas ekspluatācijas aizsargjosla 1 m attālumā katrā pusē no malējās kabeļa ass (aizsargjoslas platība ~ 218 m²); Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Bišumuižas ansamblis ar parku” aizsardzības zona - 100 m no pieminekļa";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-073-0147;Putnu iela;1154;7060.29;Dzīvojamās apbūves teritorija;Zemsprieguma elektriskā kabeļa aizsargjosla ~4 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-073-0149;Mālu iela;1461;7346.29;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu sadales iekārtas aizsargjosla ~1 m2 Elektrisko sakaru tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~73 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/44-A 0100-073-0152;Putnu iela;1183;7238.15;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~48 m2; Zemsprieguma elektriskā kabeļa aizsargjosla ~3 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-073-0199;Bauskas iela;1116;7145.66;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 137 m2; pazemes elektronisko sakaru kabeļa aizsargjosla ~ 24 m2; elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 31 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-073-0267;Ceraukstes iela;9335;18595.51;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Bišumuižas ansamblis ar parku” aizsardzības zonā ~ 2290 m2; elektrisko tīklu kabeļa līnijas aizsargjosla ~ 190 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/11-A 0100-073-0368;Tumes iela;620;3793.38;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-073-0610;Putnu iela;1704;8107.52;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 33 m²; Kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 162 m²; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 2 m²; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 8 m²";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-073-2073;Stērstu iela;830;4487.74;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/48-A 0100-073-2082;Putnu iela;1328;13227.02;Dzīvojamās apbūves teritorija;Elektriskā piekarkabeļa aizsargjosla ~ 6 m2;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-073-2125;Bauskas iela;1108;3783.42;Savrupmāju apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 120 m2; aizsargjosla ap kultūras pieminekļiem ārpus pilsētbūvniecības pieminekļiem ~ 382 m2; pazemes elektronisko sakaru līnijas aizsargjosla ~ 58 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-073-2157;Dignājas iela;776;4196.05;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-073-2208;Stērstu iela;821;5022.74;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-073-2212;Tumes iela;871;5328.65;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-073-2214;Putnu iela;2685;19484.81;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~45m2; Elektrisko tklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~191m2; Ūdensvada aizsargjosla ~248m2";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-074-0454;Valdeķu iela;608;3286.83;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~10m2 Kanalizācijas vada aizsargjosla ~181 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 24.01.2012 atzinumu Nr. 1/16-A 0100-074-2048;Vienības gatve;690;6872.47;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-074-2081;Irbenes iela ;913;4935.94;Savrupmāju apbūves teritorija ;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~1 m2 Kanalizācijas vada aizsargjosla ~10 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/50-A 0100-074-2083;Dīķa iela;1524;8239.85;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Lietus kanalizācijas vads ar ekspluatācijas aizsargjoslu 3 m attālumā no cauruļvada ārējās malas ~ 63 m²; Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas ekspluatācijas aizsargjosla 2,5 m attālumā no tīkla līnijas ass ~ 130 m²; Aizsargjosla ap kultūras piemine";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-074-2084;Dīķa iela;1756;9494.82;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-075-0404;Krūzes iela;900;7683.51;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;;Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-075-0554;Spāres iela;1371;5559.16;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 18 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 25 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 358 m2; elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 39 m2";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-075-0710;Paltmales iela;1099;9382.42;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Ūdensvada aizsargjosla ~116m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-075-2104;Ozolnieku iela;671;4104.99;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 52 m²;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-075-2105;Plēnes iela;865;4676.98;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 107 m²; Ūdensvada aizsargjosla ~18 m²";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-075-2158;Lielirbes iela, Ventas iela;1007;14328.32;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 182 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 64 m2; elektrisko tīklu kabeļa līnijas aizsargjosla ~ 56 m2; pašteces kanalizācijas aizsargjosla ~ 40 m2; zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-075-2162;Lestenes iela;1123;6871.05;Savrupmāju apbūves teritorija;Kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 68 m² ;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-075-2184;Paltmales iela ;840;23904.25;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;Elektrisko sakaru tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~17 m2;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-075-2185;Ozolnieku iela;739;4521.89;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 7 m²; Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 35 m²";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/14-A 0100-075-2238;Planīcas iela;1194;5096.73;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 15m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 180 m2";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-076-0013;Vārves iela;1677;15510.73;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Sakaru kabeļa aizsargjosla ~3 m2; Telekomunikāciju trases aizsargjosla ~60 m2; 0,4 kv elektrisko tīklu aizsargjosla ~ 19 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-076-0357;Zalves iela ;1231;7706.27;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla – 2,5 m attālumā katrā pusē no līnijas ass; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur objektu būvniecībai, kuru absolūtais augstums par 30 m un vairāk pā";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-076-0358;Volguntes iela;865;4676.98;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/59-A 0100-076-0368;Volguntes iela;810;5936.22;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/38-A 0100-076-0526;Lieģu iela;1410;13040.62;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-076-0597;Rucavas iela;1200;6488.30;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~10 m2 Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~225 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-076-2070;Rucavas iela;1004;5428.26;Dzīvojamās apbūves teritorija;Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 17 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/9-A 0100-076-2073;F.Candera iela;1940;17942.41;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-076-2074;F.Candera iela;860;4649.95;Jauktas apbūves teritorija (J);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.07.2009 atzinumu Nr. 7/11-A 0100-076-2078;Baseina iela;878;3747.84;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals atrodas Pleskodāles II pilsētbūvnieciskā ansambļa apbūves aizsardzības teritorijā;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-076-2081;Volguntes iela;1035;4418.02;Jauktas apbūves teritorija (J);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-076-2087;Volguntes iela;2461;15406.86;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-076-2094;Šampētera iela ;2435;13165.83;Jauktas apbūves teritorija (J);„Rīgas siltums” siltumtīkli ~181m2;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-076-2099;Zalves iela;2373;10264.60;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 3 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 11 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/12-A 0100-076-2103;Baseina iela;986;4208.85;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas Pleskodāles II pilsētbūvnieciskā ansambļa apbūves aizsardzības teritorijā; elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~14 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-076-2105;Kandavas iela;1090;10081.05;Jauktas apbūves teritorija (J);"Ūdensvada aizsargjosla ~ 79 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~ 109 m2";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-076-2136;Volguntes iela;2353;14730.99;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~72m2; Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas kabeļa aizsargjosla ~71 m2; Kanalizācijas tīkla aizsargjosla ~5 m2; Kapsētas aizsargjosla ~576 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~4 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-076-2141;Irlavas iela;1289;8070.53;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Kanalizācijas tīklu aizsargjosla ~308 m2; Siltumtīklu aizsargjosla ~145 m2; Elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas aizsargjosla ~37 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-076-2145;Volguntes iela;999;5401.22;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/16-A 0100-076-2147;Mazā Kandavas iela;1626;3007.95;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Sadales skapja aizsargjosla ~ 6 m2; apgaismes elektrotīklu aizsargjosla ~ 21 m2; elektrisko tīklu kabeļa 6.20kV aizsargjosla ~ 40 m2; elektrisko tīklu kabeļa 6.20kV aizsargjosla ~ 21 m2; elektrisko tīklu zemsprieguma kabeļa aizsargjosla ~ 39 m2; elektr";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-076-2162;Apuzes iela;1038;5611.81;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~74m2; Kanalizācijas tīkla aizsargjosla ~8 m2; Zemegabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā ""Pleskodāle I""";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-076-2183;Šampētera iela ;2550;23584.10;Jauktas apbūves teritorija (J);„Rīgas siltums” siltumtīkli ~42m2;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-076-2185;Volguntes iela;2135;19746.61;Jauktas apbūves teritorija (J);„Rīgas ūdens” maģistrālais ūdensvads 250mm, un tā aizsardzības zona 5m uz abām pusēm;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-076-2190;Kandavas iela;1088;10062.55;Jauktas apbūves teritorija (J);"Ūdensvada aizsargjosla ~ 139 m2;";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-077-0015;Spilves iela;6837;36967.63;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Pazemes siltumtrases kanala aizsargjosla ~120 m2; Nelikumīgas metāla garāžas";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-077-2053;Spilves iela;2284;16249.20;Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas un komercdarbības funkciju;"Meliorācijas novadgrāvja aizsargjosla 61 m2; Pazemes siltumtrases aizsargjosla 4 m2; Lidostas pacelšanās 2 km sektors";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-078-0397;Maltas iela;720;3483.19;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-078-2204;Asotes iela;935;1730.21;Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla – 2,5 m attālumā katrā pusē no līnijas ass ar platībām ~ 2,5 m2, ~ 57m2; ~ 76 m2; ~ 5,7 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 140 m2; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kon";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-079-0021;Līvciema iela;1187;11822.64;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjosla ~31 m2; zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-079-0022;Misas iela;3137;19193.12;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjosla ~30 m2; elektronisko sakaru gaisvadu līniju aizsargjosla ~ 332 m2; elektronisko sakaru gaisvadu līniju aizsargjosla ~ 320 m2; zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-079-0030;Līvciema iela;1605;9820.66;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~75 m2; zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-079-0234;Līvciema iela;1502;14960.07;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~24 m2; zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-079-2065;Līvciema iela;2017;12340.57;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~16 m2; elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju aizsargjosla ~309 m2; visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-079-2066;Līvciema iela;3434;34202.99;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-079-2077;Līvciema iela;1503;14970.03;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~6 m2; zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas ap kapsētu teritorijā";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-079-2087;Graudu iela;2410;10423.96;Savrupmāju apbūves teritorija;Zemesgabals visā platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā ap kapsētām;Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-079-2100;Zaļenieku iela ;1133;6125.46;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko sakaru tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 1,20 m2; elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 1,20 m2; pašteces kanalizācijas vadu aizsargjoslas ~ 16,82 m2 un ~ 3,36 m2; siltumtīklu aizsargjoslas ~ 224,03 m2 un ~ 73,91 m2; ūdensvada aiz";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-079-2101;Graudu iela;1628;9960.10;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Lietus kanalizācijas aizsargjosla ~29 m2; Zemsprieguma elektriskās līnijas aizsargjosla ~30 m2; Lietus kanalizācijas aizsargjosla ~53 m2; Zemesgabalā atrodas vietējas nozīmes aizsargājamais koks ar aizsardzības zonu 10m no koka stumbra";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-080-0132;Mellužu iela;621;2827.25;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 41,6 m2; būvlaides līnija 3 m no Mellužu ielas sarkanās līnijas; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur objektu būvniecībai, kuru absolūtais augstums p";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-080-0446;Mellužu iela;802;3651.09;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 41,3 m2; būvlaides līnija 3 m no Mellužu ielas sarkanās līnijas; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur objektu būvniecībai, kuru absolūtais augstums ";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-080-2189;Loka iela;1259;7198.31;Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorija teritorija;Elektronisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjosla ~124 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/10-A 0100-080-2197;Kurzemes prospekts;2801;25906.23;Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija;"Siltumvada aizsargjosla ~57m2; Gāzesvada aizsargjosla ~ 123m2; Pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~140m2; Pazemes elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aizsargjosla ~ 86m2; Ūdensvada aizsargjosla ~157m2; Pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/10-A 0100-080-2211;Mazā Bolderājas iela;900;4097.87;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);"Lattelecom kabelis; Siltumtrases aizsargjosla 25m platumā";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-080-2249;Mazā Bolderājas iela;900;4097.87;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);"Lattelecom kabelis; Siltumtrases aizsargjosla 25m platumā";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-080-2250;Kurzemes prospekts;2083;19265.68;Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija;"Siltumvada aizsargjosla ~24m2; Pazemes elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas aizsargjosla ~244m2; Ūdensvada aizsargjosla ~264m2; Kanalizācijas vada aizsargjosla ~7m2; Elektriskotīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~36m2";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-080-2252;Mellužu iela;944;4298.50;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.07.2009 atzinumu Nr. 7/10-A 0100-081-2051;Zalves iela;621;3357.98;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~2 m²; Ūdensvada aizsargjosla ~157 m²; Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~160 m²; Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~6 m²; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsarg";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/11-A 0100-081-2052;Zalves iela;863;4665.60;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~54 m2; aizsargjosla ~86 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~117 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/17-A 0100-081-2059;Kalnciema iela ;2036;9247.24;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 12 m2; zemesgabals atrodas aizsargjoslā ap Pleskodāles kapiem; zemesgabals atrodas „Pleskodāle I” apbūves aizsardzības teritorijā; zemesgabals visā platībā atrodas sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap kapsēt";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/8-A 0100-082-0274;Ķiburgas iela;1307;2706.30;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga""skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/53-A 0100-082-0300;Lazdu iela;3629;5654.49;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 66 m2; Sakaru kabeļa aizsargjosla ~ 241 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~ 4 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/21-A 0100-082-0313;Jūrmalas gatve;1065;4546.08;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;Lidostas pacelšanās 2 km sektors;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-0369;Tāšu iela;1061;2265.21;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/17-A 0100-082-0370;Tāšu iela;1238;2615.24;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/34-A 0100-082-0371;Pureņu iela;3045;12997.93;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Gāzesvada aizsargjosla (5 m no gāzesvada ass katrā pusē) ~ 675 m²; Atklāta meliorācijas novadgrāvja aizsargjosla (3 m katrā pusē) ~ 320 m²; Aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu (robeža noteikta 25 m attālumā no malējās sliedes) ~ 93 m²; Dzīvojamās apbū";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-082-0382;Pureņu iela;1992;4817.84;Jauktas apbūves teritorija ;"Starptautiskās lidostas ""Rīga"" un projektējamā lidlauka ""Spilve"" pacelšanās/nolaišanās 2 km sektors Dzelzceļa aizsargjosla ~793 m2 Elektrisko tīklu kabeļa aizsargjosla ~68 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-082-0384;Pureņu iela;1688;4083.64;Jauktas apbūves teritorija ;"Starptautiskās lidostas ""Rīga"" un projektējamā lidlauka ""Spilve"" pacelšanās/nolaišanās 2 km sektors";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-082-0409;Virgas iela;1576;3811.87;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Starptautiskās lidostas ""Rīga"" trokšņu diskomforta zona, kur veicami prettrokšņu pasākumi";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-082-0414;Ķiburgas iela ;825;1761.52;Savrupmāju apbūves teritorija;"Atrodas starptautiskās lidostas ""Rīga"" pacelšanās/nosēšanās sektorā";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/11-A 0100-082-0416;Ķiburgas iela ;1787;3318.14;Savrupmāju apbūves teritorija;"Atrodas starptautiskās lidostas ""Rīga"" pacelšanās/nosēšanās sektorā";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/7-A 0100-082-0423;Jūrmalas gatve;1625;3931.39;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Telefona gaisvadu līnijas aizsargjosla (2,5 m no līnijas ass) ~ 32 m²; Telefona gaisvadu līnijas kabeļa aizsargjosla (2,5 m no līnijas ass) ~ 278 m²; Kanalizācijas aizsargjosla (3 m no cauruļvada ārējās malas) ~ 94 m²; Gāzesvada aizsargjosla (5 m no gāzes";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-082-0426;Pureņu iela;2219;5367.07;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Atklāta meliorācijas novadgrāvja aizsargjosla (3 m katrā pusē) ~178 m²; Aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu (robeža noteikta 25 m attālumā no malējās sliedes) ~59 m²; Dzīvojamās apbūves būvlaide";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-082-0502;Virgas iela;2480;5998.83;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas starptautiskās lidostas „Rīga” radītā trokšņu diskomforta zonā, kur veicami prettrokšņu pasākumi; Elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjosla ~ 390 m²; Grāvja aizsargjosla ~ 43 m²";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-082-0508;Beberbeķu, Ķiburgas iela;1094;2334.93;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektronisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjosla ~195 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~78 m2; Kanalizācijas aizsargjosla ~35 m2; Elektrisko tīklu kabeļu aizsargjosla ~17 m2; Elektrisko tīklu kabeļu aizsargjosla ~12 m2; Pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu a";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-0512;Beberbeķu 6.līnija;3179;13569.93;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~9 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-082-0513;Beberbeķu 6.līnija;3156;13471.75;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~24 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-082-0514;Nīkrāces iela;2849;11861.06;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-0515;Čuguna iela;2676;24749.43;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-0636;Ķiburgas iela;868;1852.58;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 167 m2;Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-082-0637;Dunalkas iela;2316;4003.96;Savrupmāju apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~176 m2; AS ""Latvijas Gāze"" piederošo augstā spiediena (līdz 1,6 megapaskaliem) gāzesvadu aizsargjosla ~755 m2; Elektrisko tīklu piekarkabeļa aizsargjosla ~138 m2; Telefona gaisvadu līnijuaizsargjosla ~29 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-0638;Ķiburgas iela;1564;3037.83;Savrupmāju apbūves teritorija;Zemesgabals apgrūtināts ar atklātu meliorācijas grāvja aizsargjoslu (3m katrā pusē) ~475 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-0643;Dunalkas iela;1450;2878.47;Savrupmāju apbūves teritorija;"Apgaismojuma elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjosla ~66 m2; AS ""Latvijas Gāze"" piederošo augstā spiediena (līdz 1,6 megapaskaliem) gāzesvadu aizsargjosla (5m katrā pusē) ~349 m2; Elektrisko tīklu piekarkabeļa aizsargjosla ~53 m2; Telefona gaisvadu lī";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-0691;Virgas iela ;2055;8772.00;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals visā platībā atrodas starptautiskās lidostas „Rīga” radītā trokšņa diskomforta zonā, kur veicami prettrokšņa pasākumi;Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-082-0694;Virgas iela;874;3730.77;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 6 m2; zemesgabals atrodas Starptautiskās lidostas „Rīga” lidlauka gaisa kuģu nolaišanās/pacelšanās";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-082-0695;Virgas iela;1804;7700.58;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals atrodas Starptautiskās lidostas „Rīga” lidlauka gaisa kuģu nolaišanās/pacelšanās 2 kilometru sektorā no skrejceļa sliekšņa, kur saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 41.pantu jaunu objektu izvietošanai un būvniecībai ir jāsaņem Civilās aviācijas aģ;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-082-0780;Virgas iela;2066;8818.96;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals visā platībā atrodas starptautiskās lidostas „Rīga” radītā trokšņa diskomforta zonā, kur veicami prettrokšņa pasākumi;Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-082-0816;Pureņu iela;1729;3690.93;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektriskās līnijas 110.330kV aizsargjosla ~966 m2; elektriskās līnijas zemsprieguma aizsargjosla ~138 m2; dzelzceļu, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus un bīstamas ķīmiskas vielas, aizsargjosla ~19 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-082-2119;Jūrmalas gatve;2840;28286.69;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Telefona gaisvadu līnijas aizsargjosla (2,5m katrā pusē) ~42 m2; Telefona gaisvadu līnijas kabeļa aizsargjosla (2,5m katrā pusē) ~116 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-2147;Ceriņu iela;2399;4096.45;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 18.10.2011 atzinumu Nr. 10/6-A 0100-082-2148;Čuguna iela;1007;2149.96;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals atrodas starptautiskās lidostas „Rīga” radītā trokšņu diskomforta zonā, kur veicami prettrokšņu pasākumi;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-082-2149;Čuguna iela;1335;5698.60;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Atrodas starptaustiskās lidostas ""Rīga"" pacelšanās un nosēšanās 2km sektoru zonā; Elektrisko tīklu gaisvadu līniju aizsargjosla ~275 m2; Elektrisko tīklu kabeļu aizsargjosla ~100 m2; Grāvja aizsargjosla ~182 m2; Grāvja aizsargjosla ~52 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-2151;Virgas iela;1502;2949.61;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals atrodas Starptautiskās lidostas „Rīga” lidlauka gaisa kuģu nolaišanās/pacelšanās 2 kilometru sektorā no skrejceļa sliekšņa, kur saskaņā ar likuma „Par aviāciju” 41.pantu jaunu objektu izvietošanai un būvniecībai ir jāsaņem Civilās aviācijas aģ;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-082-2170;Beberbeķu 5.līnija;2540;8705.13;Daļēji – jauktas apbūves teritorija Daļēji – apstādījumu un dabas teritorija;"Sakaru tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla – 1 m uz katru pusi no līnijas ass; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km rādiusa zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-082-2172;Mežmalas iela;1758;8269.73;Savrupmāju apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~8 m2; pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~6 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-082-2174;Kārļa Ulmaņa gatve;10338;116500.48;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas piekarkabeļa aizsargjosla ~ 850 m2; elektrisko tīklu kabeļu aizsargjosla ~ 40 m2; atklāta meliorācijas novadgrāvja aizsargjosla ~ 40 m2; zemesgabals atrodas 5 km zonā ap lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur objektu būvniecī";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-082-2193;Pureņu iela;2661;4429.40;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~13 m2; elektriskās līnijas 110.330kV aizsargjosla ~879 m2; telefona kabeļa aizsargjosla ~1 m2; dzelzceļu, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus un bīstamas ķīmiskas vielas, aizsargjosla ~20 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-082-2195;Akāciju iela;1737;17300.70;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-082-2197;Dunalkas iela;3240;5186.37;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu piekarkabeļa aizsargjosla ~13 m2; AS ""Latvijas Gāze"" piederošo augstā spediena (līdz 1,6 megapaskāliem) gāzesvadu aizsargjosla ~68 m2; Apgaismojuma elektrisko tīklu kabeļu līniju aizsargjosla ~3 m2; Ūdensvada aizsargjoslas (katrā pusē 3m ";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-082-2199;Ķiburgas iela;2796;4594.45;Savrupmāju apbūves teritorija;"0,4 kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 15 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/60-A 0100-082-2200;Ceriņu ielas raj.;7450;10495.10;Savrupmāju un jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"110 kv elektrolīnijas aizsargjosla 1270 m2; 330 kv elektrolīnijas aizsargjosla 2370 m2; Grāvja aizsargjosla 614m2 ; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona; Teritorijas daļai veicama zonējuma maiņa";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2248;Tāšu iela;1070;2283.71;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/56-A 0100-082-2249;Tāšu iela;1002;2138.58;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/25-A 0100-082-2250;Tāšu iela;1100;2347.74;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/46-A 0100-082-2251;Tāšu iela;1072;2287.98;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/53-A 0100-082-2252;Tāšu iela;969;2068.86;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/33-A 0100-082-2253;Tāšu iela;1775;3561.45;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);Augstsprieguma līnija;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-082-2257;Lazdu iela;1245;5314.43;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"0,4 kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~4 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~ 14 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2274;Sātiņu iela ;961;1777.17;Savrupmāju apbūves teritorija;Zemesgabals visā platībā atrodas 5 km rādiusa zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu;Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-082-2317;Ceriņu ielas raj.;8444;11895.21;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"110 kv elektrolīnijas aizsargjosla 1682 m2; 330 kv elektrolīnijas aizsargjosla 2992 m2 ; Grāvja aizsargjosla 286 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2371;Ceriņu iela;2098;3716.54;Savrupmāju apbūves teritorija ;"Elektrisko sakaru tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~25 m2 Grāvja aizsargjosla ~139 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-082-2410;Salgales iela;1780;8373.60;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 37 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 83 m2; zemesgabals atrodas 5 km rādiusa zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-082-2522;Jūrmalas gatve;1174;5011.35;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 4 m2 ; Teritorijas daļa atrodas lidostas pacelšanās 2 km sektorā";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2523;Pureņu iela;1093;4665.60;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Dzelzceļa aizsargjosla 610 m2; Lidostas pacelšanās 2 km sektors";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2626;Jūrmalas gatves raj.;1675;7149.93;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 200 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/26-A 0100-082-2733;Ceriņu ielas raj.;940;2006.25;Savrupmāju apbūves teritorija;"Telekomunikāciju līniju aizsargjosla 21 m2; 20 kv elektrolīnijas aizsargjosla 106 m2; Grāvja aizsargjosla 33 m2 ; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/51-A 0100-082-2734;Ceriņu ielas raj.;620;1323.27;Savrupmāju apbūves teritorija;"Telekomunikāciju līniju aizsargjosla 166 m2; Grāvja aizsargjosla 49 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/54-A 0100-082-2735;Ceriņu ielas raj.;900;1920.88;Savrupmāju apbūves teritorija;"Telekomunikāciju līniju aizsargjosla 19 m2; Grāvja aizsargjosla 50 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/29-A 0100-082-2736;Ceriņu ielas raj.;900;1920.88;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 42 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/47-A 0100-082-2737;Ceriņu ielas raj.;1495;2935.38;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 65 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/8-A 0100-082-2738;Ceriņu ielas raj.;1080;2305.05;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 47 m2 ; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2739;Ceriņu ielas raj.;1304;2699.19;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/35-A 0100-082-2740;Ceriņu ielas raj.;420;896.41;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 07.09.2010 atzinumu Nr. 8/9-A 0100-082-2741;Ceriņu ielas raj.;420;896.41;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 07.09.2010 atzinumu Nr. 8/10-A 0100-082-2742;Ceriņu ielas raj.;420;896.41;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/4-A 0100-082-2743;Ceriņu ielas raj.;420;896.41;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/6-A 0100-082-2744;Ceriņu ielas raj.;425;907.79;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 07.09.2010 atzinumu Nr. 8/8-A 0100-082-2745;Ceriņu ielas raj.;426;909.22;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/11-A 0100-082-2746;Ceriņu ielas raj.;427;912.06;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/46-A 0100-082-2747;Ceriņu ielas raj.;425;907.79;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/23-A 0100-082-2748;Ceriņu ielas raj.;1603;6842.59;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 104 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2749;Ceriņu ielas raj.;1550;6616.35;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 136 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/36-A 0100-082-2750;Ceriņu ielas raj.;530;1131.18;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Grāvja aizsargjosla 114 m2 Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/14-A 0100-082-2751;Ceriņu ielas raj.;510;1088.50;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Grāvja aizsargjosla 41 m2 Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;15.01.2013. RD lēmums Nr. 5752 0100-082-2752;Ceriņu ielas raj.;505;1078.54;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Grāvja aizsargjosla 46 m2 Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/10-A 0100-082-2753;Ceriņu ielas raj.;505;1078.54;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Grāvja aizsargjosla 39 m2 Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/48-A 0100-082-2754;Ceriņu ielas raj.;500;1067.15;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Grāvja aizsargjosla 31 m2 Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/28-A 0100-082-2755;Ceriņu ielas raj.;520;1109.84;Savrupmāju apbūves teritorija (paredzēta dvīņu māju apbūvei);"Grāvja aizsargjosla 114 m2 Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2756;Ceriņu ielas raj.;600;1280.58;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 121 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 07.09.2010 atzinumu Nr. 8/12-A 0100-082-2757;Ceriņu ielas raj.;600;1280.58;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 45 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 07.09.2010 atzinumu Nr. 8/11-A 0100-082-2758;Ceriņu ielas raj.;780;1664.76;Savrupmāju un jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 46 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona; Teritorijas daļai veicama zonējuma maiņa";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/49-A 0100-082-2759;Ceriņu ielas raj.;840;1792.82;Savrupmāju un jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 35 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona; Teritorijas daļai veicama zonējuma maiņa";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/27-A 0100-082-2760;Ceriņu ielas raj.;900;1920.88;Savrupmāju un jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona; Teritorijas daļai veicama zonējuma maiņa";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/34-A 0100-082-2761;Ceriņu ielas raj.;690;1472.67;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 33 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2762;Ceriņu ielas raj.;700;1494.02;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 218 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2763;Ceriņu ielas raj.;1150;2454.45;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 65 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/8-A 0100-082-2764;Ceriņu ielas raj.;1115;2380.46;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla 63 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2765;Ceriņu ielas raj.;750;1600.73;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2766;Ceriņu ielas raj.;765;1633.46;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/18-A 0100-082-2768;Ceriņu ielas raj.;838;1788.55;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/7-A 0100-082-2769;Ceriņu ielas raj.;1020;2176.99;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2770;Ceriņu ielas raj.;882;1882.46;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.26;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/43-A 0100-082-2771;Ceriņu ielas raj.;980;2091.62;Savrupmāju apbūves teritorija;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/33-A 0100-082-2773;Ceriņu ielas raj.;5545;10714.22;Savrupmāju un jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"110 kv elektrolīnijas aizsargjosla 1000 m2 ; 330 kv elektrolīnijas aizsargjosla 1850 m2; Grāvja aizsargjosla 310 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona; Teritorijas daļai veicama zonējuma maiņa";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2774;Jūrmalas gatves raj.;1615;6893.81;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 19 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2775;Jūrmalas gatves raj.;1288;5497.98;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2776;Jūrmalas gatves raj.;1300;5549.20;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 78 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2777;Jūrmalas gatves raj.;1875;8003.65;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 204 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2778;Jūrmalas gatves raj.;2260;9647.07;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 393 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2779;Jūrmalas gatves raj.;2250;9604.38;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 340 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2780;Jūrmalas gatves raj.;2780;11866.75;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Grāvja aizsargjosla 269 m2; Dzelzceļa aizsargjosla 1274 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-082-2781;Ķiburgas iela;1292;2675.00;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Sakaru kabeļa aizsargjosla ~ 140 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/27-A 0100-083-2025;Aizupes iela;775;4742.43;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/37-A 0100-083-2027;Alsungas iela;696;4258.66;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/10-A 0100-083-2032;Tēriņu iela;770;4711.13;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/12-A 0100-083-2037;Alsungas iela;745;4558.88;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/15-A 0100-083-2041;Adulienas iela;1302;12968.05;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Zemesgabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā „Torņakalns”; būvlaide pret Kārļa Ulmaņa gatvi";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-083-2048;Apguldes iela;685;4191.78;Savrupmāju apbūves teritorija;"Sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla – 2,5 m uz katru pusi no līnijas ass; pašteces kanalizācijas vadu aizsargjoslas – 3 m uz katru pusi no līnijas ass";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-084-2053;Ezermalas iela;2502;36562.11;Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorija ;"Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Mežaparks” (Nr.7444) teritorijā; pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~59 m2; pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~28 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/14-A 0100-084-2112;Stendera iela ;1383;18695.11;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/45-A 0100-084-2138;Stendera iela ;1502;19661.24;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/35-A 0100-084-2141;Ķīšezera iela;7582;147951.63;Centru apbūves teritorija (C), apstādījumu un dabas teritorija (A);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/10-A 0100-084-2142;Ķīšezera iela;7567;139193.86;Centru apbūves teritorija (C), apstādījumu un dabas teritorija (A);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/44-A 0100-084-2143;Ķīšezera iela;10042;185427.23;Centru apbūves teritorija (C), apstādījumu un dabas teritorija (A);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/9-A 0100-084-2144;Kokneses prospekts;10190;177462.00;Centru apbūves teritorija Apstādījumu un dabas terit;"Elektrisko gaisvadu līniju aizsargjosla ~ 1200m2; Pazemes siltumtrases aizsargjosla ~910m2; Apgaismes elektrības kabeļu aizsargjosla 97m2; Zemsprieguma elektrības kabeļu aizsargjosla ~ 97m2";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 27.09.2011 atzinumu Nr. 9/10-A 0100-086-0146;Džutas iela;1200;42686.15;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-087-0200;Čiekurkalna 5.šķērslīnija;697;2830.09;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 21.06.2011 atzinumu Nr. 6/5-A 0100-087-0206;Čiekurkalna 5.šķērslīnija;585;2480.07;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Gāzesvada aizsargkabelis un tā aizsargjoslas teritorija ~31 m2,robeža noteikta katrā pusē 1m attālumā no kabeļa ass; Ūdensvada aizsargjosla ~46m2, noteikta katrā pusē 3m attālumā no cauruļvada ārmalas; Pazemes siltumtrases aizsargjosla ~46m2, robeža notei";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-088-2016;Viskaļu iela;775;4188.93;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/12-A 0100-091-2109;Brīvības gatve;486;6915.16;Dzīvojamās apbūves teritorija;Elektrisko tīklu aizsargjosla ~8 m2;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/8-A 0100-092-0184;Biķernieku iela;2178;21693.10;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~42 m2; Pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~10 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/13-A 0100-092-0318;Kaivas iela;834;1233.63;Savrupmāju apbūves teritorija, daļa – apstādījumu un dabas teritorija;"Dreiliņupītes tauvas josla ~187 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~18 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/5-A 0100-092-0358;Kaivas iela;1073;2137.15;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~90 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~166 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-092-2284;Kaivas iela;1279;2497.14;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~150 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~87 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-092-2359;Juglas iela;600;2988.03;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/18-A 0100-092-2385;Juglas iela;900;4482.05;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-092-2389;Juglas iela;900;4482.05;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/21-A 0100-092-2390;Juglas iela;900;4482.05;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-092-2396;Murjāņu iela;900;4482.05;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/27-A 0100-092-2401;Murjāņu iela;900;4482.05;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/9-A 0100-093-0114;Imantas 4.līnija;1549;8222.78;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju aizsargjosla ~ 204 m2; pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju aizsargjosla ~ 19 m2; elektrisko tīklu pazemes kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 2 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-093-0117;Dumbrāja iela;2932;29203.02;Centru apbūves teritorija;"Lietus kanalizācijas vada aizsargjosla ~753 m2 Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~187 m2 Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spriegumu līdz 20 kV aizsargjosla ~220 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-093-0170;Imantas 1.līnija;1743;17360.46;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-093-0171;Imantas 1.līnija;1705;16981.98;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Grāvja aizsargjosla ~130 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-093-0188;Dumbrāja iela;1417;7770.30;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~68 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-093-0318;Dumbrāja iela;1414;7754.65;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~81 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-093-0328;Dumbrāja iela;1409;7726.19;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~115 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-093-0329;Dumbrāja iela;1348;7549.76;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~43 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/6-A 0100-093-0330;Dumbrāja iela;1282;7255.22;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 12.07.2015 atzinumu Nr. 7/4-A 0100-093-0369;Imantas iela;1264;7373.32;Dzīvojamās apbūves teritorija;Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~35 m2;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-093-2144;Pureņu iela;2119;10260.33;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;Dzelzceļa aizsargjosla ~1835 m2;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-093-2145;Imantas 6. līnija;1476;8007.92;Savrupmāju apbūves teritorija;"Siltumtrases aizsargjosla ~94 m2; Kanalizācijas spiedvada aizsargjosla ~159 m2; Dzelzceļa aizsargjosla";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Atjaunots īpašumā ar tiesas spried. Nr.C04354607,C-2047/20 0100-093-2176;Zolitūdes iela;2880;20924.75;Jauktas apbūves teritorija (J);„Latvenergo” augstsprieguma tīkls 110kv;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;PAD 17.10.2012. vēst. Nr. DA-12-1469-dv 0100-093-2183;Anniņmuižas iela;1704;15759.73;Centru apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-093-2218;Imantas iela;1035;6038.67;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-093-2226;Salgales iela;1193;9245.82;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla 7 m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas; viss zemesgabals atrodas 5 km rādiusa zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-097-2132;Gobas iela;1781;7602.40;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);"„Rīgas siltums” siltumtīkli ~207m2; „Latvijas gāze” gāzesvads; Lattelecom kabelis; „Rīgas ūdens” maģistrālais ūdensvads 250mm, un tā aizsardzības zona 5m uz abām pusēm";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-097-2178;Gobas ielas rajons;5900;21826.85;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/57-A 0100-097-2179;Gobas ielas rajons;4300;15907.71;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-097-2183;Gobas iela;2180;8064.84;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/13-A 0100-099-0093;Zolitūdes iela;2087;9365.34;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~66 m2;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/9-A 0100-099-0174;Jūrkalnes iela;2413;22317.74;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Grāvja aizsargjosla ~ 113 m2;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-099-0385;Jūrkalnes iela;2314;21401.41;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Grāvja aizsargjosla ~ 137 m2;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-099-0391;Jūrkalnes iela;1343;12421.67;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-099-0497; Imantas 3.līnija;1308;7401.78;Savrupmāju apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 48 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 10 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-099-2134;Imantas 3.līnija;1298;7344.86;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-099-2173;Jāņa Endzelīna iela;1357;11585.02;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 6 m2; ūdensvada aizsargjosla ~152 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-099-2225;Jūrkalnes iela;909;8407.75;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla – 1 m uz katru pusi no līnijas ass; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km rādiusa zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-099-2237;Vecaines iela;985;5325.81;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/8-A 0100-099-2376;Vecaines iela;3190;28766.20;Jauktas apbūves teritorija (J) Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-100-0006;Brūžu iela;1281;4739.59;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Apbūves aizsardzības teritorija – pilsētbūnieciskais ansamblis ""Bolderāja"" Sakaru kabeļu gaisvada līnijas aizsargjosla ~290 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-100-0060;Ievas iela;661;1599.31;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Apbūves aizsardzības teritorija – pilsētbūvnieciskais ansamblis ""Bolderāja""";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/57-A 0100-100-0064;Gundegas iela;1618;9208.83;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Apbūves aizsardzības teritorija - pilsētbūvnieciskais ansamblis ""Bolderāja"" Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~72 m2 Sakaru kabeļu gaisvada līnijas aizsargjosla ~31 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-100-0082;Spailes iela;820;3033.56;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-100-0100;Spailes iela ;1366;7774.57;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Lietus kanalizācijas aizsargjosla ~4m2; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~34m2; Telekomunikāciju kabeļu trases aizsargjosla ~37m2.";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-100-2007;Spailes iela;1755;9988.56;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Telekomunikāciju kanalizācijas trases aizsargjosla ~ 26 m2; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~2 m2; Apbūves aizsardzības teritorija ""Bolderāja""";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-101-0031;Mencu iela;491;2794.52;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Zemes gabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā ""Bolderāja""; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~41 m2; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~12 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-101-0075;Stūrmaņu iela;736;2723.38;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Zemes gabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā ""Bolderāja""; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~96 m2;";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-101-2006;Stūrmaņu iela;697;1686.10;Dzīvojamās apbūves teritorija ;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~19 m2; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~17 m2; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 15 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;ZK 27.04.2010. lēmums Nr. 4/8-K 0100-102-2004;Kapteiņu iela;583;2157.07;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Zemes gabals atrodas apbūves aizsardzības teritorijā ""Bolderāja""; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~46 m2; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~10 m2; Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~8 m2; Kanalizācijas vad";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-103-0083;Birzes iela, Esplanādes iela;1542;5704.29;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 15 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 4 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-103-0105;Birzes iela;7275;41405.57;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Atrodas ūdensobjektu aizsargjoslā ~4140 m2; Elektrisko tīklu kabeļu aizsargjosla ~118 m2; Kanalizācijas vada aizsargjosla ~26 m2; Zemesgabals visā platībā atrodas teritorijā ar applūstamības varbūtību reizi simts gados, t.sk. ~4140 m2 platība ir teritorij";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-105-0265;Līves iela;786;4809.31;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-105-0316;Dāliju iela;1574;8666.71;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-105-0320;Dāliju iela;1260;7555.45;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-105-0338;Druvas iela;2162;21533.74;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Zemesgabals visā platībā atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur darbību veikšanai, kas veicina putnu koncentrāciju, un kur objektu būvniecībai, kuru absolūtais augstums par 30 m un vairāk pārsniedz kontrolpunkta absolūto;Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-105-0495;Dāliju iela;2141;10741.26;Savrupmāju apbūves teritorija;Ūdensvada aizsargjosla ~3 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/9-A 0100-105-2112;Elejas iela;1432;8235.58;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/22-A 0100-105-2117;Drustu iela b/n;2504;12102.95;Savrupmāju apbūves teritorija;Sakaru kabeļu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 120 m2;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 27.04.2010 atzinumu Nr. Nr.4/7-A 0100-105-2134;Dāliju iela;682;6792.79;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Ūdensvada aizsargjosla ~27 m2;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-105-2158;Līves iela;933;5708.56;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;Piešķirts īpašumā ar ZK 31.03.2015 atzinumu Nr. 3/5-A 0100-105-2201;Līves iela;1468;8353.68;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/21-A 0100-105-2212;Drustu iela;2492;12044.61;Savrupmāju apbūves teritorija ;Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~41 m2;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/49-A 0100-106-0476;Kursīšu iela;830;5078.23;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/32-A 0100-106-0578;Kalvenes iela;995;6088.47;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;Piešķirts īpašumā ar ZK 20.03.2012 atzinumu Nr. 3/2-A 0100-106-2162;Kalvenes iela;896;5482.33;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/6-A 0100-106-2170;Cēres iela;2662;12703.40;Savrupmāju apbūves teritorija;Pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~9 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/15-A 0100-106-2190;Sīpeles iela;816;4992.86;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektriskā piekarkabeļa aizsargjosla ~ 2 m2;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-106-2209;Imulas iela;1093;6687.50;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-106-2216;Kabiles iela;1600;8810.42;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/22-A 0100-106-2232;Sīpeles iela;3048;14173.23;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/19-A 0100-107-0136;Sērenes iela;759;4644.25;Dzīvojamās apbūves teritorija;Elektrisko sakaru tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~107 m2;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-107-0274;Vienības gatve;907;5549.20;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Gāzesvada aizsargjosla ~76 m2 Ūdensvada aizsargjosla ~222 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-107-0275;Sērenes iela;875;5354.27;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla ~93 m2 Ūdensvada aizsargjosla ~198 m2 Gāzesvada aizsargjosla ~9 m2 Elektrisko sakaru tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla 104 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-107-0286;Bātas iela;683;3692.35;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-107-0289;Beverīnas iela;1665;8012.19;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-107-0291;Bātas iela;674;3643.97;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-107-0292;Beverīnas iela;709;3833.22;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;ZK 24.01.2012. lēmums Nr. 1/4-K 0100-107-0300;Vienības gatve;2896;17719.02;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 324 m²; Gāzesvada aizsargjosla ~ 237 m²";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-107-0302;Rītausmas ielas raj.;145830;269746.61;Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spiedienu 110 kilovoltu aizsargjosla ~1430m2; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas ar nominālo spiedienu 330 kilovoltu aizsargjosla ~13212 m2; Aizsargjosla ap purviem ~6581m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-107-0303;Rītausmas ielas raj.;42080;77836.78;Ražošanas un komercdarbības apbūves teritorija;Aizsargjosla ap purviem ~ 2179 m2;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-107-0305;Brucenes iela;1255;12499.93;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 41 m2; elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 12 m2; telekomunikāciju gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 9 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-107-0306;Brucenes iela;1520;15139.36;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Ūdensvada aizsargjosla ~ 200 m2; elektrisko gaisvadu tīkli un to aizsargjosla ~ 185 m2; telekomunikāciju gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 121 m2; telekomunikāciju gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 235 m2";Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-107-0557;Dīķa iela;1133;6125.46;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 11,96 m2; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur darbību veikšanai, kas veicina putnu koncentrāciju, saņemama Civilās aviācijas aģentūras atļauja";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-107-2016;Bātas iela;1348;6997.68;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/22-A 0100-107-2190;Blīdenes iela;605;3271.18;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.02.2010 atzinumu Nr. 2/14-A 0100-107-2201;Dīķa iela;1633;7858.52;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 0,99 m2; zemesgabals visā platībā atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur darbību veikšanai, kas veicina putnu koncentrāciju, saņemama Civilās aviācijas aģentūras atļauja";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-107-2207;Kaplavas iela b/n;1750;8232.74;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-107-2211;Vienības gatve;854;8505.93;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/53-A 0100-107-2260;Beverīnas iela;650;3514.49;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 30.11.2010 atzinumu Nr. 10/17-A 0100-107-2261;Brucenes iela ;660;3568.56;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.02.2010 atzinumu Nr. 2/21-A 0100-107-2262;Brucenes iela ;750;4055.18;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);„Latvijas gāze” gāzesvads;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;"Akceptēta piešķiršana ar RD PAK lēmumu Nr.113; 15.punkts 20.05.2009" 0100-107-2263;Brucenes iela ;750;4055.18;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/47-A 0100-107-2264;Brucenes iela ;785;4244.43;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/58-A 0100-107-2268;Graudu, Basu iela ;1065;5758.36;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/39-A 0100-108-0029;Dzelmes iela;3371;6744.41;Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 29 m2; elektrisko tīklu sadales iekārtas aizsargjosla ~ 3 m2; zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā ";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-108-0069;Dzintara iela;3236;6560.86;Jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija ;"Telekomunikāciju trases aizsargjosla 497 m2; Applūstošā teritorija (10% applūduma varbūtība); Buļļupes 20 m aizsargjosla";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/62-A 0100-108-0070;Dzintara iela;4559;8663.87;Jauktas apbūves ar apstādījumiem teritorija ;"Telekomunikāciju trases aizsargjosla 561 m2; Applūstošā teritorija (10% applūduma varbūtība)";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/48-A 0100-108-0080;Ielejas iela;3415;6831.21;Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorija ;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937; 0100-108-0135;Ilmeņa iela;2390;5169.26;Savrupmāju apbūves teritorija;"Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija; Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā veicami kompleksi me";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-108-2022;Dzintara iela;911;2462.99;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~67 m2; Pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijas aizsargjosla ~94 m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/2-A 0100-108-2025;Dzelmes iela;1936;4449.32;Dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem;Meža fonda zeme;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/16-A 0100-108-2028;Dzintara iela;1345;3490.30;Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorija ;"Pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~28 m2; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~41m2; Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~98m2";Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;ZK 26.02.2013. lēmums NR. 4/1-K 0100-108-2032;Dzintara iela;1788;4206.01;Savrupmāju apbūves teritorija ;"Zemsprieguma elektrības līnijas aizsargjosla ~149 m2 Zemsprieguma elektrības līnijas aizsargjosla ~167 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/61-A 0100-109-0048;Vētras iela;1564;3847.45;Savrupmāju apbūves teritorija;"Zemesgabala daļa, kas iespējami applūst reizi 10 gados – 831 m2, daļēji atrodas ūdensteces aizsargjoslas teritorijā; zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; zemesgabals atrodas teritorij";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-109-0051;Ilmeņa iela;1944;4467.82;Savrupmāju apbūves teritorija;"Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-109-0104;Ilmeņa iela;1098;2968.11;Savrupmāju apbūves teritorija;"Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu līniju; Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem ";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-109-0105;Ilmeņa iela;2179;4830.65;Savrupmāju apbūves teritorija;"Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-109-2022;Rojas iela;1194;3228.50;Savrupmāju apbūves teritorija;"Zemesgabals atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-109-2031;Vētras iela;1017;2748.99;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 18 m2; telefona kabeļa aizsargjosla ~ 61 m2; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-110-2163;Lielā iela;840;2031.86;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 43 m2; kapsētu aizsargjosla; zemesgabals atrodas teritorijā, kurā veicami kompleksi meliorācijas un aizsardzības pret plūdiem pasākumi";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-110-2201;Admirāļu iela;731;2704.88;Dzīvojamās apbūves teritorija;Pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizācijas aizsargjosla ~118 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-111-0128;Sniega iela 8;1182;5045.50;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Pazemes siltumtrases aizsargjosla ~ 294 m2 Telefona kanalizācijas aizsargjosla ~ 46 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-111-0245;Baltāsbaznīcas iela;1078;5522.17;Dzīvojamās apbūves teritorija;Vidēja spiediena gāzes vada (5 m katrā pusē) aizsargjosla ~15 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-112-0139;Augusta Dombrov-ska iela;1050;4482.05;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Pazemes siltumvada aizsargjosla ~ 217 m2; ūdensvada aizsargjosla ~ 64 m2; elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 34 m2";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-113-0063;Bez adreses;780;1331.81;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/41-A 0100-113-0065;Rudzu iela;805;1374.49;Savrupmāju apbūves teritorija;Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 14 m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 18.10.2011 atzinumu Nr. 10/4-A 0100-113-0067;Trīsciema 2.līnija;1226;2071.70;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/20-A 0100-113-0068;Trīsciema 2.līnija;1292;2140.00;Savrupmāju apbūves teritorija;Zemsprieguma elekriskās līnijas aizsargjosla 240 m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-113-0073;Rudzu iela;1247;2085.93;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/31-A 0100-113-0074;Arāju iela;1532;2615.24;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;6.20kv elektrolīnijas aizsargjosla 235 m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-113-0079;Arāju iela;401;684.40;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.05.2012 atzinumu Nr. 5/8-A 0100-113-0080;Trīsciema 2.līnija;1261;2110.12;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/30-A 0100-113-0084;Trīsciema 2.līnija;1783;3044.95;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;6.20kv elektrolīnijas aizsargjosla 241 m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;ZK 26.07.2011. lēmums Nr.7/1-K 0100-113-0086;Trīsciema 2.līnija;399;681.56;Savrupmāju apbūves teritorija;Zemsprieguma elekriskās līnijas aizsargjosla 42 m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/5-A 0100-113-0087;Trīsciema 2.līnija;1295;2144.27;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/40-A 0100-113-0094;Trīsciema 2.līnija;493;842.34;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/35-A 0100-113-0113;Bez adreses;782;1334.65;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/7-A 0100-113-0114;Arāju iela;637;1087.07;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/45-A 0100-113-0125;Arāju iela;914;1560.89;Savrupmāju apbūves teritorija;Zemsprieguma elekriskās līnijas aizsargjosla 162 m3;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/13-A 0100-113-0126;Arāju iela;560;956.17;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 18.10.2011 atzinumu Nr. 10/5-A 0100-113-0129;Arāju iela;1149;1962.14;Savrupmāju apbūves teritorija;6.20kv elektrolīnijas aizsargjosla 236 m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-113-0134;Trīsciema 2.līnija;1454;2309.32;Savrupmāju apbūves teritorija;Zemsprieguma elekriskās līnijas aizsargjosla 54 m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/52-A 0100-114-0155;Jaunciema 7.šķērslīnija;1630;3096.17;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/11-A 0100-114-0203;Jaunciema 8. šķērslīnija ;1450;2878.47;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/26-A 0100-114-0590;Steķu iela;1465;3127.47;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 03.07.2012 lēmumu Nr.4937;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/12-A 0100-114-2070;Jaunciema 5.šķērslīnija;804;1715.98;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/58-A 0100-114-2130;Jaunciema 6.šķērslīnija;1104;2356.28;Dzīvojamās apbūves teritorija ar apstādījumiem;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/18-A 0100-114-2150;Jaunciema 7.šķērslīnija;1320;2704.88;Savrupmāju apbūves teritorija;Piebraucamais ceļš pie privātīpašuma ar kadastra Nr. 01001142000;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/17-A 0100-117-0007;Slokas iela;1122;11175.24;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Sakaru kabeļu aizsargjosla ~196 m2; Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-117-0012;Slokas iela;1353;13476.02;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Lidostas ""Rīga"" skaņas līmeņa diskomforta zona; Sakaru kabeļu aizsargjosla ~ 249 m2; Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~118 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-117-0084;Ziedoņa iela;1360;2757.53;Savrupmāju apbūves teritorija;"AS ""Latvenergo"" kabeļu tīklu aizsargjosla ~13m2";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/55-A 0100-117-0098;Slokas iela;1858;18505.87;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"AS „Latvijas gāze” augsta spiediena gāzesvada aizsargjosla ~ 747 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 23 m2; zemesgabals atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur objektu būvniecībai, kuru absolūtais augstums p";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-117-0254;Ziedoņa iela;2278;22689.11;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"AS „Latvijas gāze” augsta spiediena gāzesvada aizsargjosla ~ 818 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 287 m2; zemesgabals atrodas 5 km zonā ap starptautiskās lidostas „Rīga” kontrolpunktu, kur objektu būvniecībai, kuru absolūtais augstums ";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-117-0374;Auru iela;1456;7899.78;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 16 m2; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla ~ 63 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-117-2060;Ziedoņa iela;1299;2689.23;Savrupmāju apbūves teritorija;"AS ""Latvenergo"" kabeļu tīklu aizsargjosla ~11m2";Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/29-A 0100-117-2061;Ziedoņa iela;739;1577.96;Savrupmāju apbūves teritorija;"0,4 kv elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 2m2 ; Sakaru kabeļa aizsargjosla ~ 242 m2; Lidostas ""Rīga""skaņas līmeņa diskomforta zona";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/15-A 0100-118-0007;Pildas iela b/n;1546;21997.60;Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas un komercdarbības funkciju;"Telekomunikāciju kabeļu trases aizsargjosla ~4 m2; Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~109 m2; Grāvja aizsargjosla ~258 m2; Telekomunikāciju kanalizācijas trases aizsargjosla ~ 318 m2 ; Ūdensvada aizsargjosla ~ 258 m2 20 kv elektrisko tīklu ";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-118-0094;Pildas iela;3028;14080.74;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Siltumtrases aizsargjosla ~ 301 m2; Sakaru kabeļu aizsargjosla ~219 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~265 m2; Lietus kanalizācijas aizsargjosla ~ 19 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-118-2024;Pildas iela b/n;1059;15068.21;Jauktas apbūves teritorija ar ražošanas un komercdarbības funkciju;"Grāvja aizsargjosla ~167 m2; 20 kv elektrisko tīklu aizsargjosla ~86 m2; Siltumtrases aizsargjosla ~241 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-119-0020;Ziepniekkalna iela;959;9551.74;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-119-0239;Gulbju iela;891;3803.34;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu kabeļa aizsargjosla (1 m katrā pusē) ~ 54 m²; Lietus kanalizācijas vada aizsargjosla (3 m no vada ārējās malas) ~ 55 m²";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-119-0240;Gulbju iela;988;4217.39;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Lietus kanalizācijas vada aizsargjosla (3 m no vada ārējās malas) ~ 242 m²; Pazemes siltuma trases aizsargjosla (2 m no kanāla ārējās malas) ~ 190 m²; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla (1 m katrā pusē) ~ 76 m²; Kanalizācijas vada aizsargjosla (";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-119-2038;Gulbju iela;1105;7075.94;Dzīvojamās apbūves teritorija;Lietus kanalizācijas vada aizsargjosla (3 m no vada ārējās malas) ~ 41 m²;Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-119-2039;Gulbju iela;4060;15019.83;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2076;Gulbju iela;8686;37077.19;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);"Aizsargjosla gar elektrotīklu kabeļiem 432m2; Aizsargjosla gar siltumtrasi 483m2; Aizsargjosla gar kanalizācijas vadu 640m2; Aizsargjosla gar ūdensvadu 588m2";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2083;Gulbju iela;4900;18127.39;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 29.01.2013 atzinumu Nr. 2/14-A 0100-119-2126;Gulbju iela;620;2293.67;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;RD PAD 17.10.2012. vēst. Nr. DA-12-1469-dv 0100-119-2154;Valdlauču iela;2920;10802.44;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);"Elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 54 m2; siltumtīklu aizsargjosla ~ 10 m2 elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 90 m2; pašteces kanalizācijas aizsargjosla ~539 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2155;Gulbju iela;605;2238.18;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2156;Gulbju iela;607;2245.29;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2157;Gulbju iela;603;2231.06;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/49-A 0100-119-2158;Gulbju iela;603;2231.06;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2159;Gulbju iela;611;2260.94;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2160;Gulbju iela;612;2263.79;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2161;Gulbju iela;603;2231.06;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2162;Gulbju iela;620;2293.67;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/52-A 0100-119-2173;Gulbju iela;2443;10428.23;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);"Aizsargjosla gar siltumtrasi 96m2; Aizsargjosla gar kanalizācijas vadu 183m2; Aizsargjosla gar elektrotīklu kabeļiem 247m2; Aizsargjosla gar spiedienkanalizācijas vadu 188m2";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Svītrots ar RD 03.12.2014. lēmumu Nr.1940 0100-119-2175;Gulbju iela;2310;9860.50;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);"Aizsargjosla gar zema spiediena gāzes vadu 51m2; Aizsargjosla gar lietus kanalizācijas vadu 193m2; Aizsargjosla gar spiedienkanalizācijas vadu 166m2";Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-119-2176;Gulbju iela;447;1653.38;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/38-A 0100-119-2177;Gulbju iela;420;1553.78;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/42-A 0100-119-2178;Gulbju iela;420;1553.78;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/41-A 0100-119-2179;Gulbju iela;420;1553.78;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/15-A 0100-119-2180;Gulbju iela;420;1553.78;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;"Akceptēta piešķiršana ar RD PAK lēmumu Nr.113; 15.punkts 20.05.2009" 0100-119-2181;Gulbju iela;420;1553.78;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/14-A 0100-119-2182;Gulbju iela;420;1553.78;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/18-A 0100-119-2183;Gulbju iela;442;1634.88;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) (paredzēta dvīņu māju apbūvei);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/29-A 0100-120-0927;Garciema iela;989;6754.37;Dzīvojamā apbūves teritorija ar apstādījumiem;"Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 6 m2; Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 10 m2; Apbūves aizsardzības teritorija ""Vecāķi""";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/20-A 0100-120-2221;Aizvēja iela;1608;9884.69;Savrupmāju apbūves teritorija;Meža fonda zeme;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/23-A 0100-120-2223;Vecāķu prospekts;1659;10083.89;Savrupmāju apbūves teritorija;Meža fonda zeme;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/24-A 0100-121-0203;Rājumsila iela;1042;2519.91;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0204;Rājumsila iela;1641;3969.81;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0205;Rājumsila iela;1429;3456.16;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;ZK 27.04.2010. lēmums Nr. 4/8-K 0100-121-0206;Rājumsila iela;968;2342.05;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0207;Rājumsila iela;1010;2443.07;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0208;Rājumsila iela;1259;3044.95;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0209;Rājumsila iela;1964;4750.97;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/28-A 0100-121-0212;Rājumsila iela;1178;2850.01;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0213;Rājumsila iela;923;2232.49;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/50-A 0100-121-0214;Rājumsila iela;811;1962.14;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/9-A 0100-121-0219;Rājumsila iela;800;1935.11;Dzīvojamās apbūves teritorija;Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~154 m2;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0220;Rājumsila iela;721;1744.44;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0222;Rājumsila iela;1144;2767.49;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0226;Rājumsila iela;761;1841.20;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0227;Rājumsila iela;881;2131.46;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0229;Rājumsila iela;815;1972.10;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0230;Rājumsila iela;843;2038.98;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/6-A 0100-121-0231;Rājumsila iela;851;2058.90;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/24-A 0100-121-0232;Rājumsila iela;1194;2888.43;Dzīvojamās apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-0288;Kupravas iela;120;734.20;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 26.10.2010 atzinumu Nr.9/17-A 0100-121-0289;Kupravas iela;621;3799.07;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-121-0290;Kupravas iela;680;4160.48;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;ZK 24.04.2012. lēmums Nr. 4/1-K 0100-121-0291;Kupravas iela;650;3976.93;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/19-A 0100-121-0297;Kupravas iela;690;4221.66;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/23-A 0100-121-0335;Valles iela;1285;2305.05;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-0338;Valles iela;1511;2571.13;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-0342;Valles iela;779;1441.37;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-0343;Valles iela;755;1397.26;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 28.02.2012 atzinumu Nr. 2/15-A 0100-121-0346;Rājumsila iela;764;1412.91;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/7-A 0100-121-0350;Rājumsila iela;773;1429.99;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-0351;Rājumsila iela;782;1447.06;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-0364;Rājumsila iela;792;1465.56;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-0382;Rājumsila iela;800;1479.79;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-0388;Drujas iela ;1051;1943.64;Savrupmāju apbūves teritorija;Atklāta meliorācijas grāvja aizsargjosla ~59m2;Iekļauts ar RD 14.12.2010 lēmumu Nr.2334; 0100-121-1130;Rājumsila iela;1075;2601.01;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-121-2568;Rencēnu iela;1300;2404.65;Ražošanas un rūpniecības teritorija (R);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-121-2577;Rencēnu iela;995;2124.35;Ražošanas un rūpniecības teritorija (R);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/36-A 0100-121-2591;Rājumsila iela;1259;2282.29;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/19-A 0100-121-2686;Barkavas iela;606;3708.00;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-121-2773;Krustpils ielas rajons;1200;2561.17;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-121-2984;Krustpils ielā b/n;1077;2605.28;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/19-A 0100-121-2985;Krustpils ielā b/n;1046;2529.87;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-121-2987;Krustpils ielā b/n;998;2414.61;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);Lattelecom kabelis;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-121-4027;Skudru iela ;730;4466.39;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.02.2010 atzinumu Nr. 2/9-A 0100-121-4058;Sila ielas rajonā;406;751.28;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/17-A 0100-121-4061;Sila ielas rajonā;412;762.66;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/40-A 0100-121-4062;Sila ielas rajonā;414;765.51;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/16-A 0100-121-4063;Sila ielas rajonā;416;769.77;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/30-A 0100-121-4068;Sila ielas rajonā;416;769.77;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/57-A 0100-121-4069;Sila ielas rajonā;414;765.51;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/31-A 0100-121-4129;Latgales iela;980;5995.98;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/39-A 0100-121-4130;Latgales iela;980;5995.98;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/25-A 0100-121-4131;Latgales iela;1050;6424.27;Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/43-A 0100-122-0056;Juglas iela;7852;111723.89;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~298 m2;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-123-0084;Smilškalnu iela, Rotkalnu iela;601;1539.55;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/33-A 0100-123-0085;Smilškalnu iela, Rotkalnu iela;605;1549.51;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/32-A 0100-123-0090;Lorupes iela;2285;3423.43;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.04.2014 atzinumu Nr. 4/13-A 0100-123-0093;Nautrēnu iela ;5157;18345.09;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Pazemes siltumtrases aizsargjosla ~ 421 m2; augsta spiediena gāzesvada aizsargjosla ~ 518 m2; kanalizācijas spiedvada aizsargjosla ~ 645 m2; pašteces kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 213 m2; ūdensvada, kas atrodas līdz 2 m dziļumam, aizsargjosla ~ 278 m2";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-123-0095;Lorupes iela;1309;2349.16;Savrupmāju apbūves teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~270 m2; ūdensvada aizsargjosla ~65 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-123-0155;Lorupes iela;1517;2581.09;Savrupmāju apbūves teritorija;"Grāvja aizsargjosla ~313 m2; elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~26 m2";Iekļauts ar RD 18.06.2013 lēmumu Nr.6349; 0100-123-0206;Nautrēnu iela;4005;14247.22;Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija;"Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 140 m2; augsta spiediena gāzesvada aizsargjosla ~ 50 m2; apgaismes elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 22 m2; kanalizācijas spiedvada aizsargjosla ~ 750 m2; ūdensvada, kas atrodas līdz 2 m ";Iekļauts ar RD 15.12.2015 lēmumu Nr.3354; 0100-123-2134;Biķernieku iela;3548;12620.87;Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju;"Kanalizācijas vada aizsargjosla ~ 494 m2; Pazemes siltumvadu aizsargjosla ~ 232 m2; Telekomunikāciju kanalizācijas trases aizsargjosla ~ 109 m2; Elektrisko tīklu kabeļu līnijas aizsargjosla 28 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~317 m2; Ūdensvada aizsargjosla ~ 2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852; 0100-123-2160;Smilškalnu iela, Rotkalnu iela;612;1568.00;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Sakaru kabeļu aizsargjosla ~18 m2 Kanalizācijas vada aizsargjosla ~28 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/19-A 0100-123-2162;Liepkalna iela;870;1609.27;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija (Sdz);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451;Piešķirts īpašumā ar ZK 16.06.2009 atzinumu Nr. 6/39-A 0100-123-2168;Ūdeļu iela;1046;2679.27;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/44-A 0100-123-2169;Ūdeļu iela;1115;2855.70;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/6-A 0100-123-2170;Ūdeļu iela;1282;3283.99;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/16-A 0100-123-2171;Ūdeļu iela;2061;5278.85;Dzīvojamās apbūves teritorija;20 kv elektrisko tīklu aizsargjosla 13 m2;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 22.11.2011 atzinumu Nr. 11/8-A 0100-123-2174;Ūdeļu iela;2712;6946.46;Dzīvojamās apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/51-A 0100-123-2175;Ūdeļu iela;2558;6550.90;Dzīvojamās apbūves teritorija;"Kanalizācijas vada aizsargjosla 221 m2; Telekomunikāciju kabeļu trases aizsargjosla 280 m2; Telekomunikāciju kanalizācijas trases aizsargjosla 361 m2; 20 kv elektrisko tīklu aizsargjosla 125 m2; 0,4 kv elektrisko tīklu aizsargjosla 74 m2; Ūdensvada aizsa";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 20.03.2012 atzinumu Nr. 3/3-A 0100-123-2423;Pelēdu iela;819;1515.36;Savrupmāju apbūves teritorija;;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/23-A 0100-123-2500;Ūdeļu iela;1164;2980.92;Dzīvojamās apbūves teritorija;"0,4 kv elektrisko tīklu aizsargjosla 36 m2; Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla 18 m2";Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 25.05.2010 atzinumu Nr. 5/45-A 0100-123-2501;Ūdeļu iela;1021;2615.24;Dzīvojamās apbūves teritorija;Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla 13 m2;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/37-A 0100-123-2502;Ūdeļu iela;2126;5189.21;Dzīvojamās apbūves teritorija;20 kv elektrisko tīklu aizsargjosla 143 m2 ;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/42-A 0100-125-0302;Dārziņu 7.līnija;756;1828.39;Savrupmāju apbūves teritorija ;"Sakaru kabeļa līnijas aizsargjosla ~ 65 m2 Augsta spiediena gāzesvada aizsargjosla ~58 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-125-0303;Dārziņu 7.līnija;694;1678.99;Savrupmāju apbūves teritorija ;"Sakaru kabeļa līnijas aizsargjosla ~ 72 m2 Augsta spiediena gāzesvada aizsargjosla ~29 m2";Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-125-3995;Dārziņu 7.līnija ;620;1499.71;Savrupmāju apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832; 0100-125-6733;Dārziņu 5.līnija;416;1005.97;Savrupmāju apbūves teritorija;Telekomunikāciju kabeļu trases aizsargjosla ~21 m2;Iekļauts ar RD 19.01.2010 lēmumu Nr.852;Piešķirts īpašumā ar ZK 07.09.2010 atzinumu Nr. 8/13-A 0100-125-6838;Maskavas iela ;2300;26180.84;Jauktas apbūves teritorija (J);;Iekļauts ar RD 24.11.2008 lēmumu Nr.4451; 0100-126-0018;Maskavas iela;7487;27697.62;Jauktas apbūves ar ražošanas un komercdarbības funkciju teritorija;Elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjosla ~ 194 m2;Iekļauts ar RD 27.05.2014 lēmumu Nr.1185; 0100-127-2067;Jaunības iela;2738;23374.94;Dzīvojamās apbūves ar apstādījumiem teritorija;"Elektrisko sakaru kabeļu gaisvada līnijas aizsargjosla ~81 m²; Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 66 m²; Elektrisko tīklu gaisvada līnijas aizsargjosla ~ 49 m²; Pazemes elektrisko sakaru kabeļu aizsargjosla ~ 8 m²; Ūdensvada aizsargjosla ~ 3";Iekļauts ar RD 27.09.2011 lēmumu Nr.3682; 0100-128-2138;Avotkalnu iela, bez numura;1389.43;4132.02;Savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorija ;;Iekļauts ar RD 24.08.2010 lēmumu Nr.1832;Piešķirts īpašumā ar ZK 23.08.2011 atzinumu Nr. 8/13-A ;;;;;;;