Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes


Rīgas pašvaldības bibliotēkas


Rīgas pašvaldības koncertzāles


Rīgas pašvaldības kultūras centri


Rīgas pašvaldības muzeji


Rīgas pašvaldības mūzikas un mākslas skolas


Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība


Rīgas pašvaldības izglītības un kultūras iestāžu ģeogrāfiskā informācija


Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skaits pēc veida pa gadiem


Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu skaita dinamika


Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu skaita dinamika pa klasēm


Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu skaits pa iestādēm un klasēm


Skolēni, kuru vecāki ir devušies uz ārzemēm


Bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie skolēni


Skolas, kuras nodrošina mācības otrajā maiņā


Otrgadniecība vispārizglītojošajās skolās


Skolēnu skaits 9. un 12. klasē


Skolēni pa klasēm pēc dzimšanas gada


Pedagogi


Pedagogi pēc vecuma


Izglītības programmu licences privātpersonām vai organizācijām


Rīgas pašvaldības līdzfinansējums bērniem privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs