Mācību gads;Kopā;Sākumskolas;Pamatskolas;Vidusskolas;No visām skolām speciālās skolas;No visām skolām internātskolas;No visām skolām vakarskolas 2013./2014.;118;4;24;90;12;10;5 2012./2013.;119;5;23;91;12;10;5 2011./2012.;121;4;24;93;12;10;5 2010./2011.;125;5;22;98;12;10;6 2009./2010.;129;5;22;102;12;11;6 2008./2009.;140;9;24;107;12;11;6 2007./2008.;141;10;24;107;12;11;6