Skolas nosaukums;Mācību valoda;Izglītojamo skaits otrajā maiņā 1.- 4.kl.;Izglītojamo skaits otrajā maiņā 5.- 6.kl.;Izglītojamo skaits otrajā maiņā 7.- 9.kl.;Izglītojamo skaits otrajā maiņā 10.- 12.kl.;Izglītojamo skaits otrajā maiņā Kopā;Kopējais izglītojamo skaits skolā;% Rīgas Centra humanitārā vidusskola;latviešu;184;;;;184;918;20% Rīgas 34. vidusskola;krievu;87;;;;87;982;9% Rīgas 92. vidusskola;krievu;;;;28;28;874;3% Franču licejs;latviešu;56;;;;56;747;7% Rīgas 49. vidusskola;latviešu;64;;;;64;812;8% Rīgas 64. vidusskola;latviešu;90;95;;;185;985;19% Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola (dienas izgl.progr.);krievu;;;11;;11;100;11% Rīgas 10. vidusskola;krievu;47;;;;47;815;6% Kopā:;;528;95;11;28;662;;