Gads;Izglītojamo skaits 9.klasē mācību gada sākumā;Beidza 9.klasi kopā;Beidza 9.klasi ar apliecibu;Beidza 9.klasi ar liecibu;Izglītojamo skaits 12.klasē mācību gada sākumā;Beidza 12.klasi kopā;Beidza 12.klasi ar atestatu;Beidza 12.klasi ar liecibu 2012./2013.;4889;4707;4552;155;5252;4799;4694;105 2011./2012.;5186;5004;4854;150;5737;5315;5244;71 2010./2011.;5839;5683;5548;135;6429;6040;5947;93 2009./2010.;6248;6067;5865;202;6880;6432;6332;101 2008./2009.;6667;6441;6234;207;7096;6777;6628;152 ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;