Dzimšanas gads;Izglītojamo skaits 1.kl.;Izglītojamo skaits 2.kl.;Izglītojamo skaits 3.kl.;Izglītojamo skaits 4.kl.;Izglītojamo skaits 5.kl.;Izglītojamo skaits 6.kl.;Izglītojamo skaits 7.kl.;Izglītojamo skaits 8.kl.;Izglītojamo skaits 9.kl;Izglītojamo skaits 10.kl.;Izglītojamo skaits 11.kl.;Izglītojamo skaits 12.kl.;Izglītojamo skaits KOPĀ 2007.g. un jaunāki;435;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;437 2006.g.;5558;405;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;5967 2005.g.;534;5135;452;7;0;0;0;0;0;0;0;0;6128 2004.g.;19;452;4706;438;8;0;0;0;0;0;0;0;5623 2003.g.;1;35;476;4816;400;6;0;0;0;0;0;0;5734 2002.g.;2;7;48;475;4632;354;2;0;0;0;0;0;5520 2001.g.;0;1;8;41;493;4370;341;6;0;0;0;0;5260 2000.g.;0;0;2;6;58;535;4419;311;5;0;0;0;5336 1999.g.;0;1;0;2;10;75;556;3881;335;6;0;0;4866 1998g.;1;0;0;1;6;16;76;573;3699;265;7;0;4644 1997.g.;0;0;1;1;2;7;39;121;595;3116;314;5;4201 1996.g.;0;0;2;0;0;6;16;48;195;487;3001;270;4025 1995.g.;0;0;0;1;0;5;9;19;78;139;508;3269;4028 1994.g.;0;0;0;0;1;1;8;15;39;75;132;585;856 1993g.;0;0;1;1;2;1;3;6;28;43;80;136;301 1992.g.;0;0;2;0;1;0;1;6;19;44;63;110;246 1991. g. un vecāki;0;9;3;0;9;6;13;31;80;355;365;588;1459 Kopā izglītojamo skaits;6550;6046;5706;5789;5622;5382;5483;5017;5073;4530;4470;4963;64631 t.sk. meiteņu skaits;3145;2929;2771;2807;2755;2647;2687;2470;2412;2301;2407;2577;31908 no kopējā izglītojamo skaita - ārzemju izgl.sk. (nerezidenti);18;26;26;28;20;27;23;26;18;14;17;16;259