Amats;Štata vienību, darba likmju skaits;Pedagogu skaits;ar augstāko pedagoģisko ;ar citu augstāko;ar vidējo pedagoģisko ;ar vidējo profesionālo;ar vidējo vispārējo ;Pedagogi ar vidējo izgl. iegūst augstāko pedagoģisko;Pedagogi, kuri iegūst pedagoģijas maģistru Pedagogi;9122,01;7215;6629;358;47;47;134;102;2380 no tiem: izglītības iestādes direktore(s), direktora vietnieki;470,19;624;609;12;1;;2;3;317 skolotāji ;6790,64;5643;5342;192;25;17;67;62;1919 t.sk. 1.-4. klasēs;2096,82;1798;1716;43;9;6;24;23;501 5.-6. klasēs;1143,69;782;732;30;3;4;13;11;252 7.-9. klasēs;1937,08;1556;1458;64;9;5;20;17;541 10.-12. klasēs;1613,05;1507;1436;55;4;2;10;11;625 pagarinātās dienas grupas skolotāji;268,34;799;762;16;6;;15;6;149 internāta skolotāji ;217,26;321;293;19;4;3;2;3;54 pirmsskolas izglītības skolotāji/pedagogi;120,85;139;114;12;2;2;9;12;10 skolotāji logopēdi;89,03;126;125;;;;1;;30 speciālais pedagogs;79,38;136;128;5;1;1;1;2;26 sociālais pedagogs;134,97;148;129;16;;;3;2;31 pedagogu palīgi;36,87;57;46;3;1;3;4;2;5 interešu izglītības skolotāji;528,06;1347;1159;95;24;26;43;26;272 izglītības psihologi;126,92;152;116;34;;;2;;49 sporta metodiķis;63,70;220;206;4;3;1;6;3;40 bibliotekārs;165,23;213;150;50;2;2;9;4;31 pārējie pedagogi;30,56;68;61;4;1;1;1;;15