Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Odata serviss izstrādātājiem

Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA "ZZDats", izmantojot Odata protokola standartu, ir izveidojusi pašvaldības atvērto datu tiešsaistes izgūšanas pakalpojumu par sekojošām datu kopām:

1) Statistika par saziņu ar pašvaldību;
2) Rīgā deklarēto personu skaits;
3) Dati par jaunlaulātajiem un laulībām Rīgā;
4) Uzaicināto un uzņemto bērnu skaits Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;
5) Pieteikumi uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs;
6) Valsts finansējuma un pašvaldības piemaksas par uztura korekcijas izlietojums skolēnu ēdināšanai;
7) Pašvaldības finansējuma izlietojums skolēnu ēdināšanai;
8) Pašvaldības piešķirtais ēdināšanas pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēniem;
9) Pašvaldības finansējuma izlietojums bērnu uzraudzības pakalpojumam;
10) Dati par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmēm.
 

Atvērto datu izgūšanas tiešsaistes pakalpojums pieejams šeit: https://opendata.riga.lv/odata