Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Odata serviss izstrādātājiem

Rīgas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar SIA "ZZDats", izmantojot Odata protokola standartu, ir izveidojusi pašvaldības atvērto datu tiešsaistes izgūšanas pakalpojumu par sekojošām datu kopām:

1) Statistika par saziņu ar pašvaldību;
2) Rīgā deklarēto personu skaits;
3) Jaundzimušo rīdzinieku vārdi;
4) Dati par jaunlaulātajiem un laulībām Rīgā.

Atvērto datu izgūšanas tiešsaistes pakalpojums pieejams šeit: https://opendata.riga.lv/odata