Uzaicināto un uzņemto bērnu skaits Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Apraksts:

Apraksts: Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēloti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uzaicinātie un uzņemtie bērni pa kalendārajiem gadiem. Tekošajā kalendārajā gadā tiek attēloti iepriekšējās dienas aktuālie dati.

Apkopotie datu lauki:

  • id – ieraksta identifikators
  • institution_id – iestādes identifikators
  • institution_name – iestādes nosaukums
  • group_language_id – grupas valodas identifikators
  • group_language – grupas valoda
  • group_language_en – grupas valoda angļu
  • program_starting_age – programmas sākuma vecums
  • school_year – skolas gads
  • number_of_accepted_children – akceptēto bērnu skaits

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/AdmissionStatistics dati…