Rīgā deklarēto personu skaits

Apraksts:

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlots Rīgas pašvaldībā deklarēto personu skaits, to izmaiņas pa dienām. Datus iespējams izmantot, lai analizētu deklarēšanās tendences gadu, mēnešu un dienu griezumā.

Apkopotie datu lauki:

  • id – Ieraksta identifikators
  • year – Ieraksta izveides gads
  • month – Ieraksta izveides mēnesis
  • day – Ieraksta izveides diena
  • value – Deklarēto personu skaits
  • district_id – Pilsētas id
  • district_name – Pilsētas nosaukums

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/DeclaredPersons dati…