Statistika par saziņu ar pašvaldību

Apraksts:

Datu kopa par Rīgas pašvaldības klientu pieteikumiem. Datus iespējams izmantot, lai analizētu tendences un sagatavotu pārskatus par kurām tēmām, kurās iestādēs vēršas klienti, kādus saziņas līdzekļus izmanto.

Apkopotie datu lauki:

  • id – ieraksta identifikators
  • direction – virziens (Ienākošais /Izejošais)
  • channel – kanāls (Klātiene, E-pasts, Portāls)
  • topicgroup – temata grupa
  • topic – temats
  • clienttype – klienta tips (anonīms, fiziska pers., jur.pers.)
  • date – ieraksta datums
  • count – ierakstu skaits

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/KavisEvents dati…