Dati par privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmēm

Apraksts:

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēlotas privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes.

Apkopotie datu lauki:

 • id – ieraksta identifikators
 • institution_id – iestādes identifikators
 • institution_name – iestādes nosaukums
 • estimate_id – tāmes identifikators
 • estimate_from_date – tāmes perioda sākuma datums
 • estimate_till_date – tāmes perioda beigu datums
 • estimate_change_date – tāmes izmaiņu datums
 • estimate_position_type_id – tāmes pozīcijas veida identifikators
 • estimate_position_type_code – tāmes pozīcijas veida kods
 • estimate_position_type_nr – tāmes pozīcijas veida rindas numurs
 • estimate_position_type_name – tāmes pozīcijas veida nosaukums
 • estimate_position_amount – tāmes pozīcijas summa

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/KgEstimates dati…