Rīgas pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - ģimeņu skaits

Apraksts:

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pilsētas pašvaldības Daudzbērnu ģimeņu reģistra statistika - ģimeņu skaits, ģimenes sastāvs, pieteikšanās reģistram e-pakalpojuma lietošanas pazīme.

Apkopotie datu lauki:

  • id – ģimenes ieraksta identifikators
  • period_from – statusa periods no
  • period_till – statusa periods līdz
  • pers_number - personu skaits ģimenē uz mēneša pēdējo datumu
  • childr_number - tai skaitā, bērnu skaits ģimenē uz mēneša pēdējo datumu
  • electr_manual - pazīme, vai ģimene statusam pieteikusies, izmantojot e-pakalpojumu (1) vai klātienē pašvaldības iestādē (2)

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/LargeFamilyRegMonth dati…