Dati par jaunlaulātajiem un laulībām Rīgā

Apraksts:

Apkopoti dati par Rīgā noslēgto laulību skaitu, laulību reģistrācijas iestādi, laulāto vecumu, kā arī to, kura laulība pēc skaita tā ir laulātajam.

Apkopotie datu lauki:

  • id – ieraksta identifikators
  • reg_place – Laulību reģistrācijas iestāde
  • merr_year – Ieraksta izveides gads
  • merr_month – Ieraksta izveides mēnesis
  • merr_place – Laulību noslēgšanas iestāde
  • husb_age – Vīra vecums (pilni gadi)
  • husb_merr_count – Vīra laulība pēc skaita
  • wife_age – Sievas vecums (pilni gadi)
  • wife_merr_count – Sievas laulība pēc skaita
  • district_id –Datu piederības rajons/iecirknis

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/MarriageRegisters dati…