Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Autobusu kustības saraksts

Satur datus par autobusu maršrutiem un kustību laikiem ar šādiem datu laukiem:

Distance - pieturas attālums kilometros no maršruta virziena sākumpunkta,
RouteNum - maršruta numurs,
RunID - maršruta identifikācijas numurs db,
StopID - pieturas identifikācijas numurs db,
StopName - pieturas nosaukums,
StopsAtStop - pazīme "0", ja pieturā nav jāapstājas,
StopSeqID - pieturu secības numurs maršrutā,
StopTime - apstāšanās laiks pieturā minūtēs no diennakts sākuma,
TimeSeqID - laika secības numurs maršrutā,
Transport - transporta veids,
VariantID - maršruta virziena identifikācijas numurs db,
VariantName - maršruta virziena nosaukums,
VariantType - maršruta virziena tips.


Ceļa zīmju reģistrs

Satur datus par ceļa zīmju atrašanos Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā .csv un .geojson formātos ar šādiem datu laukiem:

FID - feature ID;
ID - feature numeric ID;
LOCATION_GEOMETRY - Road sign placement point in WGS84;
LOCATION_LONGITUDE - Road sign placement longitude;
LOCATION_LATITUDE - Road sign placement latitude;
MAP_DRAW_LINE - the line in WGS84 which can be used to visualize road sign image on map;
SIGN_CODE - Road Sign code in LVS Road Signs standard;
DATE_FROM - Sign placement date;
ANGLE - Road sign direction angle;
SIGN_CODE_IMAGE - Road sign image ID (matches image file name in road_signs_images);
SIGN_CODE_IMAGE_IS_SVG - if image is in SVG format (with svg extension), otherwise it is png;
SIGN_SPECIFIC_IMAGE - Road sign specific image for signs where are several possible images for one LVS code (matches image file name in road_signs_images);
SIGN_SPECIFIC_IMAGE_IS_SVG if image is in SVG format (with svg extension), otherwise it is png;
ADDRESS - street (not always filled)


Ielu pamatlielumi

Satur Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā esošo ielu pamatlielumus (garums, brauktuves laukums, seguma veids) .xlsx formātā


Ielu viduslīnijas

Satur Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvā teritorijā esošo ielu viduslīnijas un nosaukumus .shp formātā


Sabiedriskā transporta pieturas

Satur datus par sabiedriskā transporta pieturvietu atrašanos ar šādiem datu laukiem:

StopID - pieturas identifikācijas numurs db,
StopName - pieturas nosaukums,
StopNum - pieturas identifikātors lietotāja interfeisā,
X - pieturas atrašanās vietas x koordinātas kilometros,
Y - pieturas atrašanās vietas y koordinātas kilometros,
Lat - pieturas atrašanās vietas koordinātas ģeo.formātā (Latitude),
Lng - pieturas atrašanās vietas koordinātas ģeo.formātā (Longitude),


Sabiedriskā transporta veidi

Satur datus par sabiedriskā transporta veidiem un to darba režīmiem ar šādiem datu laukiem:

RouteNum - maršruta numurs,
RunID - maršruta identifikācijas numurs db,
RunNum - maršruta izlaiduma (kārtas) numurs,
Transport - transporta veids,
Weekdays - darba režīms - darbadienas/brīvdienas


Vieglo taksometru pārvadātāji

Satur datus par Rīgas administratīvajā teritorijā licencētiem vieglo taksometru pārvadātājiem un to rīcībā esošo automašīnu skaitu. Datu sagatavošanas datums 2016. gada 01.marts.


Vieglo taksometru tarifi

Satur datus par Rīgas administratīvajā teritorijā licencēto vieglo taksometru tarifiem (nolīgšana, tarifs dienā, tarifs naktī, laika tarifs). Datu sagatavošanas datums 2016. gada 01.marts.