Publicētie atvērtie dati ir informatīvi

Rīgas pašvaldības sabiedriskās tualetes

Rīgas pilsētā iedzīvotājiem un viesiem ir pieejamas vairākas bezmaksas sabiedriskās tualetes. Sarakstā ir pieejama informācija par sabiedrisko tualešu atrašanās vietu adresēm, darba laikiem, kā arī informācija vai tualetes ir aprīkotas priekš cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ar bērnu pārtinamiem galdiņiem.


Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētas un to platības

Saraksts ar Rīgas pilsētas pašvaldības kapsētām, kur atspoguļota informācijas par kapsētu nosaukumiem, adresēm, platību (ha) un statusu (atvērtā, daļēji slēgtā vai slēgtā).

Atvērta kapsēta – kapsēta, kurā ir tiesības apbedīt mirušo, ja viņa pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota.

Slēgta kapsēta – kapsēta, kas ir slēgta apbedījumiem un virsapbedījumiem, izņemot urnas ar kremēta mirušā pelniem ģimenes kapavietās.


Dalīto atkritumu vākšana Rīgas pašvaldībā

Rīgas pilsētā ir izveidoti dalīto atkritumu vākšanas punkti, tādējādi veicinot sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, uzlabojot vides infrastruktūras kvalitāti un minimizējot vides piesārņojumu ar sadzīves atkritumiem. Šajā datu kopā iespējams iegūt informāciju par dalīto atkritumu vākšanas punktu atrašanās vietām un atkritumu konteineru tipiem.