Pašvaldības finansējuma izlietojums bērnu uzraudzības pakalpojumam

Apraksts:

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots pašvaldības finansējuma izlietojums bērnu uzraudzības pakalpojumam. Finansējums tiek piešķirts bērniem, kam netika nodrošināta vieta Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Apkopotie datu lauki:

 • id – ieraksta identifikators
 • period_id – perioda identifikators
 • period_name – perioda nosaukums
 • period_from – periods no
 • period_till – periods līdz
 • bups_contract – līguma numurs, kurš noslēgts ar IKSD
 • child_id – bērna identifikators
 • child_birth_year – bērna dzimšanas gads
 • financing_start_date – finansējuma sākuma datums
 • financing_end_date – finansējuma beigu datums
 • financed_amount – finansējuma apmērs
 • description – apraksts

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/BupsFinansejums dati…