Pieteikumi uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

Apraksts:

Datu kopa, kurā reizi diennaktī tiek attēloti pieteikumi bērnu uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

Apkopotie datu lauki:

 • id – ieraksta identifikators
 • institution_id – iestādes identifikators
 • institution_name – iestādes nosaukums
 • group_language – grupas valoda
 • group_language_en – grupas valoda angliski
 • program_starting_age – mācību programmas sākuma vecums
 • application_registered_date – pieteikuma reģistrācijas datums
 • desirable_start_date – vēlamais mācību uzsākšanas datums
 • child_uid – bērna identifikators
 • priority_5years_old – prioritāte: 5 gadi vecs (obligātais izglītības vecums)
 • priority_commission – prioritāte: ārpuskārtas uzņemšana ar komisijas lēmumu
 • priority_sibling – prioritāte: iestādē mācās bērna brālis vai māsa
 • priority_parent_reg_localgov – prioritāte: vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā
 • priority_child_reg_localgov – prioritāte: bērna deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā
 • private_kg_fin_by_localgov – saņem pašvaldības līdzfinansējumu privātajā pirmsskolas iestādē
 • nanny_fin_by_localgov – saņem pašvaldības līdzfinansējumu bērna uzraudzības pakalpojumam (auklei)
 • chose_not_to_receive_inv – vecāks nevēlas saņemt uzaicinājumu mācību uzsākšanai pašvaldības pirmsskolas iestādē (apmeklē privāto pirmsskolu, saņem līdzfinansējumu u.c. iemeslu dēļ)

Datu avots:

url: https://opendata.riga.lv/odata/service/KgApplications2 dati…